Kompozit Sandviç Panel Testleri Hizmetlerimiz (Composite Sandwich Panel Testing Services)
Kompozit Sandviç Panel Testleri Hizmetlerimiz (Composite Sandwich Panel Testing Services)

Kompozit Sandviç Panel Testleri Hizmetlerimiz (Composite Sandwich Panel Testing Services)

 

Kompozit sandviç paneller; nispeten kalın / hafif bir göbeğe yapıştırılmış iki adet ince / sert yüz tabakasından yapılmıştır. Bir sandviç panelin dayanıklılığını ve performansını anlamak için tüm yapı birlikte test edilmelidir.

 

Kompozit sandviç malzemeler, çekirdek çevresinde daha düşük ağırlıkla üstün bükülme özellikleri sağlayan sert bir cilde sahiptir. Yapılar genellikle uçaklarda, uydularda, denizcilik ve otomotiv uygulamalarında ve rüzgar türbinlerinde kullanılır. Malzeme Test, kompozit sandviç yapıların özelliklerini değerlendirmek için düz yönde çekme testi (flatwise tensile testing), çekirdek ve plaka kayma testi (core and plate shear testing), eğme testi (bending testing) ve basma testi (compression testing) gibi çeşitli mekanik test yöntemleri sağlar.

 

Kompozit Sandviç Panel Test (Composite Sandwich Panel Testing) Yöntemleri

Malzeme Test uzmanları, ASTM C297'ye göre düzlem dışı veya düz çekme (out-of-plate or flatwise tensile) işlemleri gerçekleştirebilir. Test düzeneği, kaplamaların yükleme bloklarına bağlanmasını ve sandviç panele dikey olarak çekilmesini gerektirir. Hata tipik olarak çekirdekte ve bazen yapıştırıcıda gerçekleşir.

 

Çekirdek kayma veya plaka kayma testi (core shear / plate shear testing), sandviç yapının kayma (shear) özelliklerini anlamak için yararlı bir yöntemdir. ASTM C273'e göre test edilirken, numune kaplamalar plakalara bağlanır ve sandviç panel düzleminde zıt yönlerde yüklenir ve bir kayma koşulu oluşturur. Hata tipik olarak çekirdekte gerçekleşir. Düzlem içi kesme, bir "resim çerçevesi" konfigürasyonu kullanılarak da gerçekleştirilebilir. Malzeme Test, çeşitli boyutlardaki numuneler ve yüksek yükler için panel kayma testi (panel shear testing) sağlar.

 

ASTM C393, sandviç malzemeleri eğme testi (bend testing sandwich materials) sürecini ana hatlarıyla açıklamaktadır. Yükleme aralığı değiştirilerek farklı özellikler ölçülebilir. Örneğin, daha kısa bir yükleme aralığı, çekirdek kayma özellikleri için veri sağlar; daha uzun bir yükleme aralığı, kaplama özellikleri için veri sağlar.

 

Malzeme Test, hem düzlem içi hem de düzlem dışı basma testi (compression testing) gerçekleştirir. ASTM C364, düzlem içi veya kenarlı basma testi için rehberlik sağlar ve ASTM C365, düzlem dışı veya düz yönde basma testini kapsar. Her iki basma (compression) yöntemi de modül verilerini belirlemeye yardımcı olur.

 

Hizmet içi hasarı simüle etmek için kompozit sandviç paneller, hasar artışını değerlendirmek için hem eğme (bend) hem de basmada (compression) yorulma testine (fatigue testing) tabi tutulur. Bu durumlarda, malzemelerde darbe hasarı olabilir veya yapım aşamasında kasıtlı olarak tahrip edilmiş olabilir.

 

Yapışkan Bağ Testi (Adhesive Bond Testing)

Sandviç panel malzemelerini birleştirmek için kullanılan yapışkan bağ (adhesive bond), kabuk soymada (peel) değerlendirilir. ASTM D1781'de özetlenen tırmanma tamburu soyulması (climbing drum peel), sandviç panel yapımı için yaygın bir kalite kontrol testidir. Malzeme Test, daha analitik konsol soyma yöntemleri için mevcut yöntemlerini her geçen gün geliştirmektedir.

 

Malzeme Test Kompozit Testleri Laboratuvarı

Kompozit test uzmanlarımız, kompozit sandviç panelleri çeşitli test yöntemlerine ve spesifikasyonlarına göre test etme konusunda geniş bir deneyime sahiptir. Malzemelerinizin ve yapılarınızın kaliteli, uyumlu ve amaca uygun olmasını sağlamak için özenle çalışıyoruz.

 

Kompozit Sandviç Panel Testleri (Composite Sandwich Panel Testing) ile ilgili daha fazla bilgi almak veya fiyat teklifi istemek için hemen Malzeme Test ile iletişime geçin.

 

Kompozit Sandviç Panel Testi (PDF)

 

Paylaş: