Pen-injectors and needle-based injection systems (Kalem Enjektörler ve İğne Bazlı Enjeksiyon Sistemleri)
Pen-injectors and needle-based injection systems (Kalem Enjektörler ve İğne Bazlı Enjeksiyon Sistemleri)

Pen-injectors and needle-based injection systems (Kalem Enjektörler ve İğne Bazlı Enjeksiyon Sistemleri)

 

ISO 11608-1: Pen-injectors for medical use - Part 1: Pen-injectors - Requirements and test methods

 

ISO 11608-2: Pen-injectors for medical use - Part 2: Needles – Requirements and test methods

 

ISO 11608-3: Pen-injectors for medical use - Part 3: Finished cartridges - Requirements and test methods

 

ISO 11608-4: Pen-injectors for medical use - Part 4: Electronic and electromechanical Pen-injectors - Requirements and test methods

 

ISO 11608-5: Needle-based injection systems for medical use - Part 5: Automated functions – Requirements and test methods

 

ISO 11608 test standardının 1. Bölümünün amacı, farklı tipte şartlandırmadan sonra bir kalem enjektörün dozaj hassasiyetini araştırmaktır. Bölüm 2, kalem enjektör iğnelerinin mekanik testini ve ilgili karpüllerin 3. bölümünü kapsar.

Standardın 4. bölümünde, elektronik ve elektromekanik kalem enjektörler için test yöntemleri uygulanır ve bölüm 5, iğneye dayalı enjeksiyon sistemlerinin ürüne özgü, otomatik işlevlerinin test edilmesini açıklar.

Malzeme Test’te kalem enjektörler için bir dizi ek test mevcuttur.

 

Kalem enjektörler ve iğne bazlı enjeksiyon sistemleri hakkında daha detaylı bilgi almak veya fiyat teklifi istemek için hemen Malzeme Test ile iletişime geçin.

 

Paylaş: