Pulsatil Yorulma Testleri Hizmetlerimiz (Pulsatile Fatigue Testing Services)
Pulsatil Yorulma Testleri Hizmetlerimiz (Pulsatile Fatigue Testing Services)

Pulsatil Yorulma Testleri Hizmetlerimiz (Pulsatile Fatigue Testing Services)

 

Cihazın yorulma direncini değerlendirmek amacıyla ve stentleri ve greft numunelerini tekrar tekrar radyal olarak yüklemek için Malzeme Test Laboratuvarında pulsatil radyal yorulma testleri gerçekleştirilir. Malzeme Test birçok radyal pulsatil yorulma testi gerçekleştirmiş ve farklı numune geometrileri için çok çeşitli test konfigürasyonları geliştirmiştir. Yaptığımız testlerden bazıları aşağıda vurgulanmıştır.

 

Pulsatil Dayanıklılık Testi (Pulsatile Durability Testing)

Bu testte numuneler, bir stent/greft test cihazına monte edilen arterlere yerleştirilir ve çevrimsel yüklere tabi tutulur. Nabızlar, in vivo bulunan suşları simüle eden sahte arterde dinamik bir radyal gerginlik yaratır. Test, çevreleyen tankın genişlemesi ve daralması nedeniyle cihazın radyal yorulmasını simüle etmek için tasarlanmıştır.

 

In Vitro Kavisli Pulsatil Dayanıklılık Testi (In Vitro Curved Pulsatile Durability)

Bu testte cihazlar, bir stent / greft test cihazına monte edilen kavisli sahte arterlere yerleştirilir ve döngüsel basınç darbelerine tabi tutulur. Nabızlar, in vivo bulunan suşları simüle eden sahte arterde dinamik bir radyal gerginlik yaratır. Test edilen cihazlar için tipik endikasyonlar, periferik, nöro ve bazı koroner konumları içerir.

 

Abdominal Aort Anevrizması (AAA) (Abdominal Aortic Aneurysm)

Bu test, çevreleyen Aort ve İliak damarların ve Aortoiliak bağlantının genişlemesi ve daralması nedeniyle AAA cihazının radyal yorulmasını simüle etmek için tasarlanmıştır. Test, 37° C'de tuzlu su ile simüle edilmiş fizyolojik koşullar altında gerçekleştirilir.

 

Pulsatil yorulma testleri (pulsatile fatigue testing) hizmetlerimiz hakkında daha detaylı bilgi almak veya fiyat teklifi istemek için hemen Malzeme Test ile iletişime geçin.

 

Pulsatil Yorulma Testi Hizmetlerimiz (PDF)

 

Paylaş: