Kirilma toklugu testinde cevresel etkenler nelerdir

Kırılma Tokluğu Testinde Çevresel Etkenler Nelerdir?

Kırılma Tokluğu Testinde Çevresel Etkenler Nelerdir?CP, CO₂, H₂S veya diğer çevresel parametrelerin kırılma tokluğu (fracture toughness) testi üzerinde bazı zararlı etkileri olabilmektedir.Şu anda petrol ve doğalgaz endüstrisinin karşı karşıya olduğu birçok zorluktan biri, boru hatlarının malzemelerinin kırılma tokluğu özelliklerini azaltan ve giderek karmaşıklaşan çevresel koşullara maruz kalmasıdır.Kaynak hatası kabulüne yönelik nitel "işçilik" yaklaşımının yerini giderek, BS 79101 ve API 11042'de belirtilenler Devamı


1 Kayıt Bulundu